Shoppingtrender

Det finns en rad shoppingtrender som håller i sig i åratal. Vanligtvis handlar det om vad för designer som fortsätter att hålla dominans på marknaden, men även om vilka shoppingstråk som besöks. När det gäller en alternativ tolkning av shoppingtrender rör det sig istället om mekanismerna bakom konsumtionen. Hur vi shoppar nu för tiden, varierar enormt mot hur vi konsumerade för 10 år sedan. E-handeln har tagit en allt större plats, men informationssamhället har också drivit fram andra trender inom shopping och mode.

Shoppingtrender och e-handel

Någonting som blivit en helt ny shoppingtrend är vad som kallas webbrooming. Detta innebär att kunder provar plagg och gör sina val i vanliga livet för att sedan beställa digitalt. I ett visst skede kan detta innebära en svårhanterad konkurrens mellan fysiska butiker och digitala affärer. Dock verkar marknaden anpassa sig allt mer. Det finns åtskilliga internationella exempel på hur denna shoppingtrend drivit fram affärsmodeller som helt och hållet bygger på detta beteende. I viss utsträckning kan paralleller dras till hur man beställde kläder och skor hos respektive hantverkare bakåt i tiden.

Att handla på nätet är kanske den mest uppenbara shoppingtrenden och den verkar hålla i sig. Utbudet som kan erbjudas är stort och omkostnaderna inte lika stora. Dock ställs logistiken för stora utmaningar.

Forbes och shoppingtrender

I en artikel via Forbes diskuteras shoppingtrender ur ett helt annat perspektiv. Man talar här om fenomenet shopping som en upplevelsebaserad förströelse. I och med att allting finns tillgängligt via nätet, som vi var inne på tidigare, är det inte utbud och pris som är de nya argumenten. Istället är det en fråga om social association och om hur man positionerar sig själv utifrån shopping av varumärken. Detta är någonting som varit uppe för debatt under lång tid. Inte minst som en analys av hur varumärken försöker personifiera attribut och status.

Shoppingaktiviteter

Att vara medlem i exklusiva klubbar för shopping, ger en rad fördelar. Detta har praktiserats under flera år. Dock har det upplevelseorienterade inte implementerats i stor utsträckning. Detta är en shoppingtrend som kommit att växa allt snabbare även i Sverige. Reor och shoppingtrender där inbjudna får delta, är någonting vi kunnat se utomlands i åratal. Här är trenden inte fullt utbredd även om vip-shopping har förekommit sedan 80 talet och kanske ännu tidigare.

Vad som kan anses vara en shoppingtrend vilken tidlöst finns kvar i städerna, är att åka på shoppingturer. Att spendera en dag i butiker, vid barer och på marknader verkar inte dala i fråga om intresse. Detta är kanske Sveriges djupast befästa shoppingtrend.